Dăruiește

Home  /  Event  /  Current Page

„ …Căci am fost flămând, şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete, şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin, şi M-aţi primit; am fost gol şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă şi aţi venit pe la Mine […] Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut.”

În perioada 26 aprilie – 5 mai o echipă din România va pleca într-o călătorie pe termen scurt în Turcia pentru a da o mână de ajutor refugiaţilor sirieni care şi-au găsit adăpost pe teritoriul acestei ţări.

În fiecare dimineaţă în care aceşti oameni îşi deschid ochii, tot ceea ce văd în jur şi fiecare respiraţie le reaminteşte că nu sunt acasă, că nu mai au un loc pe care să îl numească acasă şi că au pierdut totul. Au nevoie de apă, hrană, medicamente, adăpost. Dăruiește 2% din impozitul pe venit ca să faci parte din invitaţia extraordinară pe care ne-o face Isus!