Despre valorile Frontiers

Home  /  Circulară  /  Current Page

spices-3Una din cele mai frecvente întrebări ale oamenilor atunci când aud de lucrarea Frontiers este: De ce musulmanii? De ce și-ar bate cineva capul cu ei? Nu este lumea lor în conflict direct cu valorile democrației, cu libertățile civile? Nu sunt ei dușmanii de moarte ai Israelului? Nu sunt ei teroriștii prin excelență?  Ei, dintre toți, merită numai suspiciunile noastre, înstrăinarea și uitarea, nicidecum slujirea, respectul și iubirea noastră. Nicidecum harul lui Hristos… Dincolo de faptul că răspunsul la toate aceste întrebări este mai degrabă unul nuanțat, care nu face deloc cinste lumii civilizate și Bisericii cu toată intruziunea lor colonialistă, motivul pentru care Frontiers are inima îndreptată spre musulmani nu ține de politica globală sau de justiția socială. Ține de Isus. Ține de Isa ibn Maryam.

La rădăcina prejudecăților noastre stă, cred eu, au spus-o și alții, spaima pură. Spaima de cei care nu ne seamănă, de cei care ne strică planurile și pe care, din această cauză, noi îi considerăm nu numai dușmani, ci și subumani. Uităm astfel că lucrurile care ne apropie sunt infinit mai multe decât diferențele dintre noi; că superioritatea unora față de alții este iluzorie, este un simplu joc de impresii și că ea oricum nu slujește la nimic, decât urii. În realitate, suntem toți în mare nevoie de răscumpărare.

Musulmanii suntem tot noi înșine, în alt context de viață, în altă cultură, în altă religie strămoșească, dar cu aceeași iubire față de propriii copii și cu aceeași dorință de a se bucura de viață. Zicea Buechner că toți oamenii au un lucru în comun, care îi definește: pe fețele tuturor, dacă nu se știu priviți, se așterne așteptarea. De parcă toți am sta într-o imensă stație de autobuz. Toleranți sau intoleranți, de treabă sau urăcioși, cu o fire plăcută sau cu una dezagreabilă, proști sau deștepți, urâți sau frumoși, cu mâneci lungi sau cu mâneci scurte, creștini sau musulmani, toți fără excepție nădăjduim după Mesia și scrutăm depărtările cerului să vedem dacă nu cumva El vine să ne acopere, să ne adăpostească, să ne ducă Acasă, la Tata.  Pentru că niciunul dintre noi, oricât de norocos sau de bătut de soartă, nu a reușit să se mântuiască singur.

06.05.19-07.37.51-2În inima lui Dumnezeu, Ismael și Isaac sunt la fel de mult iubiți, nu pentru meritele lor sau ale vreunui profet, strămoș, înaintaș. ci pentru  Numele tare al Tatălui lor, pentru că Tata numai asta știe, să iubească, și iubind, să Își aducă slavă. Tocmai din acest gând s-a născut Frontiers. Iar valorile Frontiers, enumerate și explicitate mai jos, mărturisesc tocmai despre frățietatea noastră, a creștinilor, cu musulmanii, frățietate nu în convingeri și în stil de viață, ci frățietate în nevoia noastră, exact aceeași, de un Răscumpărător cu mână tare. Esența umanității noastre stă în golul inimii care tânjește după Făcătorul său, în dorul nestins după Cel care ne dă viață și ne vrea legați de El, în nevoia noastră de har și de iubire care nu ne pot veni de la oameni. Să ne reamintim, deci, valorile fundamentale care stau la baza lucrării Frontiers și să descoperim în ele pasiunea neobosită cu care Dumnezeu Își cheamă toți copiii la Sine.

  • Supremația lui Hristos peste toate lucrurile

Ne punem toată nădejdea în puterea, gloria și poziția lui Isus căruia Dumnezeu I-a dat toată autoritatea asupra oamenilor, domniilor și stăpânirilor. Aceasta ne transformă închinarea, ne determină ascultarea și ne smerește în slujba Sa. Ne conduce spre o neobosită căutare a persoanei lui Isus.

Isus vrea ca toți, de orice neam, de orice limbă, să pășească împreună cu El în slava Tatălui, mărturisind împreună, într-un singur glas, că nu este altă Pâine și altă Apă a vieții. Tot universul, toată istoria noastră sunt orchestrate pentru ca Numele lui Dumnezeu să fie înălțat cu orice genunchi care i se inchină,  cu orice fiu risipitor primit Acasă. Iar Hristos este Calea noastră, a tuturor, către Tatăl. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile.

  • Chemare apostolică în comunitate

Dumnezeu ne cheamă, în urma primirii trimiterii Sale în bisericile noastre, spre locurile unde El nu este încă glorificat. Dar această chemare apostolică se petrece în comunitate – a doua familie, care include fiecare persoană din cadrul mișcării noastre și manifestă iubire și slujire unul pe altul prin rostirea adevărului în dragoste și îmbrățișarea umilinței. Frontiers crede că Dumnezeu va continua să Își numească apostoli în zidirea Bisericii, până vom ajunge cu toții la unitatea credinței noastre (Efeseni 4:11-13). Iar “toți” include fiecare trib de musulmani care nu beneficiază încă de o mărturisire apostolică a planului de răscumpărare a lui Isus. Nu ne putem bucura pe deplin, nu putem sărbători, până când numărul celor chemați nu se împlinește, până când fiecare neam străin de Hristos nu află calea mântuirii și nu pășește pe ea.

  • Conducere care duce la multiplicare

Echipele Frontiers nutresc pasiunea de a-și sfârși cu bine alergarea – instruindu-i pe credincioșii proveniți din contextul musulman și predându-le ștafeta, încurajându-i în același timp să-i instruiască și ei pe ceilalți. Liderii de echipă caută îndrumarea celor cu mai multă experiență; în același timp, ei se multiplică prin mentorarea altor lucrători Frontiers în vederea slujirii acestora ca lideri, astfel încât Împărăția să se extindă prin noi echipe.

Această valoare nu dovedește decât nețărmurita noastră încredințare că Hristosul care ne-a adus la viață pe noi, cei mai de seamă păcătoși, dându-ne bucuria mântuirii și privilegiul de a trăi în sfințenie și neprihănire, nu numai că poate, dar a dat orice pentru a face același lucru în viața fraților noștri musulmani. Ei merită încrederea noastră că, prin Hristos, pot ajunge, la rândul lor, conducători, multiplicatori, propovăduitori, martori ai lui Hristos în mijlocul neamului lor. Așa cum noi suntem călăuziți și sprijiniți în maturizarea noastră, așa cum în cadrul echipelor noastre se ridică lideri cu o înnoită statură spirituală, aceeași minune a devenirii este cu mână largă oferită de Hristos tuturor care se află pe cale.

  • Creștere care duce la rodnicie

Viețile lor, biruite de lumină, de libertatea adusă de adevăr și de iubirea coborâtă din recunoștință, vor fi tot atâtea dovezi ale măririi Dumnezeului în care ei se încred și vor aduce roade care vor lărgi Împărăția.
Frontiers îi echipează și îi sprijină pe cei care răspund chemării Sale de a-i împărtăși Cuvântul musulmanilor. Suntem doritori de îndrumare și dezvoltare – mai ales în ariile care conduc la rodnicie. Bazându-ne pe o varietate de instruiri pe internet sau față în față, căutăm să învățăm din greșelile noastre pentru a înainta startegic, astfel încât mai mulți musulmani să ne împărtășească nădejdea în Hristos. Depășirea unor noi frontiere în împărtășirea veștii bune a lui Isus totdeauna implică risc și suferință. Dacă acest lucru te pune pe jar și, asemenea nouă, nu ești mulțumit cu faptul că doar o cincime din populația lumii Îl slăvește pe Hristos, atunci poate tocmai ți-ai găsit o nouă comunitate în Frontiers.

Nu noi suntem indispensabili, nu de noi au oamenii nevoie, ci de Hristosul pe care Îl purtăm și mărturisim. El este vița, iar noi mlădițele. În acest sens, cei cărora li-L propovăduim noi nu trebuie decât să ajungă să-L cunoască. Creșterea și rodnicia ucenicilor Săi sunt garantate de El și de umblarea lor prin Duhul, de disponibilitatea lor de a învăța mereu și de a se reînnoi.

  • Orientare către har

Orientarea către har le facilitează lucrătorilor Frontiers exercitarea tuturor valorilor noastre fundamentale. Ne ajută să îi vedem pe oameni cu ochii lui Dumnezeu, conform Cuvântului Său. Deoarece echipele noastre provin din contexte culturale, naționale și confesionale atât de diverse, membrii echipelor Frontiers au deseori concepții de viață și perspective teologice diferite. Ca organizație, Frontiers se străduie să fie o comunitate fără judecăți la adresa altora, care afirmă valoarea fiecărui individ, menținând în același timp unitatea prin concentrarea pe scopuri comune.
Așadar, primiți-vă unii pe alții, cum v-a primit și pe voi Hristos, spre slava lui Dumnezeu.” (Romani 15:7) Harul este sângele care ne curge prin vene. Harul este aerul pe care îl respirăm. Harul este Hristos Însuși, Apa care ne adapă și Pâinea care ne hrănește la ospățul Său regesc. Dăruim ce am primit și noi cu mână largă. Ne dăruim unii altora, în cadrul echipelor Frontiers, și le dăruim fraților noștri musulmani, în așteptarea veacului ce va să vie.

 

Facă-se ca la sfârșitul vremurilor să intrăm cu toții ținându-ne de mână, cu gurile pline de aleluia, rostit în neștire, râzându-ne unii altora și odihnindu-ne privirea în ochii Celui care ne-a iubit și ne-a Împăcat cu Sine, pentru ca nimeni să nu poată spune că există alt dumnezeu în afara singurului Dumnezeu adevărat..