Pentru Slava Lui

Home  /  Circulară  /  Current Page

young men-L

Suntem în mijlocul unui proces de transformare. Cât despre baza din România, planurile omului sunt făcute, paşii au fost şi sunt făcuţi pentru a pune temelia a ceea ce ştim că Cel Vrednic va face să fie un centru de comandă pentru oricine trimis de El dincolo de frontiere! Barierele se ridică, împotrivitorul se împotriveşte, dar noi, “înţelepţi ca nişte şerpi”, atunci când ni se închide o uşă, intrăm pe geam, pentru că ştim pentru slava Cui trimitem, susţinem şi mergem! Rugaţi-vă ca acţiunile noastre să nu fie o piedică sau o barieră în planurile Leului lui Iuda!

Nu pentru că ni s-ar cuveni toată lucrarea aceasta, ci pentru că Cel care are o râvnă pentru Gloria Sa a găsit cu cale să se folosească de noi în a-Şi răspândi vestea bună până la marginile pământului. Câţiva dintre noi, ne-am lăsat conduşi de Duhul aceluiaşi Dumnezeu spre musulmanii care locuiesc printre noi! Această viziune este şi ea la început şi are nevoie de susţinere! De aceea rugaţi-vă ca ințelepciunea, dragostea şi respectul să ne cuprindă atunci când ne apropiem de verişorii care nu depăşesc frontierele oraşului nostru!

Noi, care am fost odată depărtaţi, fiind acum apropiaţi prin Isus Cristos, tânjim să mergem acolo unde numele Lui nu a fost încă proclamat, ca să grăbim venirea Împărăţiei, bazându-ne nu pe planurile şi gândurile noastre, ci pe Cel ce dă, după plăcerea Lui, atât voinţa cât şi înfăptuirea!

Dacă simţiţi aceeasi pasiune şi râvnă, aceeaşi sfântă tulburare şi nelinişte, vă încurajăm să nu ezitaţi să ne contactaţi, din orice colţ al acestei ţări, şi să vă alăturaţi nouă în alergarea spre ziua revenirii Fiului Omului!

A Lui să fie gloria!