Să trăiască Ismael!

Home  /  Circulară  /  Current Page

Să trăiască Ismael!

           Pentru lucrurile de care suntem în stare şi pentru cele de care nu suntem, pentru cele care ne vin mai uşor sau pentru care muncim din greu, pentru vieţile noastre şi pentru ale prietenilor noştri din Turcia, ne odihnim în Hristos şi în supremaţia Sa. Merită să aşteptăm, merită să ne lăsăm pătrunşi şi transformaţi, merită să reuşim şi să greşim încercând, deoarece facem parte dintr-un  plan mai mare decât noi. Nu trăim pentru noi înşine, ci pentru gloria Sa, şi prin promisiunile Sale, vedem deja deznodământul.

           Cu aceste gânduri vrem să mijlocim pentru Turcia în luna august. Vedem în această ţară, o parte a neamului mare a lui Ismael, binecuvântat de Dumnezeu, pe care El l-a făcut să crească şi l-a înmulţit nespus de mult (Genesa 17:20). In secolul I, comunitatea de credincioşi din Antiohia face pionierat: la porunca Duhului Sfânt, este prima biserică ce trimite lucrători în echipă ca sa vestească Evanghelia.  Barnaba şi Saul aveau să întemeieze comunităţi de oameni care îl urmează pe Isus în localităţile importante din Asia Mică, oraşe precum Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia sau Laodicea. Astăzi au alte denumiri şi unele din aceste oraşe sunt destinaţii favorite pentru românii care aleg să-şi petreacă vacanţa pe litoralul turcesc.

           Suntem mulţumitori pentru istoria pe care acest loc a avut-o împreună cu Dumnezeu şi ne rugăm pentru ca Împărăţia Lui să-şi găsească din nou loc în inimile oamenilor care locuiesc aici. Datorită promisiunii Sale, „Cere-Mi, şi-Ţi voi da neamurile de moştenire, şi marginile pământului în stăpânire!”(Psalmi 2:8), cerem urmaşi ai lui Isus şi închinători adevăraţi în Turcia.

            Să trăiască Ismael înaintea Ta, Doamne! Aleluia!

Flavia B.