Etosul nostru

Home  /  Ce ne face unici  /  Etosul nostru

Cine suntem…
O comunitate internațională care crede că Isus este cine a pretins El că este: Fiul lui Dumnezeu, Lumina lumii, Calea, Adevărul și Viața. Întocmai cum le-a spus ucenicilor: “Cine M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl.” (Ioan 14:9)

Cine nu suntem…
Oameni care încercăm să ne impunem cu aroganță cultura sau forma noastră de guvernământ peste oameni din alte țări.

Cine suntem…
Beneficiari ai belșugului de har care recunosc autoritatea lui Isus peste viețile noastre pe măsură ce căutăm să iubim oamenii pe care El îi iubește, în special musulmani cărora nu li s-a spus niciodată că Hristos S-a dat pe Sine Însuși ca jertfă pentru ei.

Cine nu suntem…
O organizație care activează în scopul prăbușirii unei alte religii. Mai curând înălțăm persoana lui Isus Hristos și faptul că El este absolut îndeajuns ca să mântuiască pe toți păcătoșii care se pocăiesc și cred. Ținerea regulilor și ritualilor oricărei religii nu duce la nașterea din nou necesară pentru împăcarea cu Dumnezeu.

Cine suntem…
Mesageri ai Veștii bune că viața veșnică poate fi aflată prin credința în Hristos și în lucrările Sale, mai curând decât în faptele noastre bune.

Cine nu suntem…
Membri ai guvernului, nici reprezentanți ai unui partid politic, nici oameni religioși care umblă după putere sau fală.

Și atunci, cine suntem?
Suntem o comunitate care trimite lucrători la seceriș în numele lui Isus deoarece Cartea Sfântă (Biblia) ne poruncește să o facem. Isus Însuși spune: “Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit.” (Matei 28:19-20)

Dorința noastră este să vedem adunări care se multiplică de musulmani care Îl urmează pe Isus – nu doar care Îl recunosc ca unul dintre mulți profeți, ci închinându-I-se ca Mântuitorului înviat și Domnului. Ne dorim să vedem cum aceste adunări înfloresc sub conducerea unor credincioși indigeni cu trecut musulman care continuă în comunitățile și tradițiile lor culturale.

Inevitabil, atunci când vorbești despre împărtășirea mesajului lui Isus cu oameni din culturi diferite față de a ta, cuvinte din era colonială ca “misionar” sau “misiune” vin în minte, cuvinte care aduc cu ele imagini ale “convertirii oamenilor la creștinism”. Frontiers își dorește ca echipele sale să fie identificate mai degrabă cu Isus decât cu o ocupație, religie sau țară. Dacă este să întâlnim un obstacol în relațiile noastre cu musulmanii, să fie doar persoana lui Isus și identitatea Sa ca Mântuitor și Domn.