Valorile noastre

Home  /  Ce ne face unici  /  Valorile noastre

Unul dintre liderii Frontiers a descris valorile noastre fundamentale ca ‘adezivul care ne leagă laolaltă, magnetul care îi atrage pe ceilalți la noi și etalonul după care ne măsurăm pe noi înșine.’

 

Supremația lui Dumnezeu peste toate lucrurile

“Dați Domnului slava cuvenită Numelui Lui!…Tremurați înaintea Lui, toți locuitorii pământului! Spuneţi printre neamuri: ,,Domnul împărățește!” (Psalmi 96:8-10); “Tatăl nostru care ești în ceruri! Sfințească-se Numele Tău; vie Împărăția Ta; facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ” (Matei 6:9-10).

 

Chemare apostolică în comunitate

“…Am primit harul și apostolia, ca să aducem, pentru Numele Lui, la ascultarea credinței pe toate Neamurile” (Romani 1:5).

 

Conducere care duce la multiplicare

“Aduceți-vă aminte de mai marii voștri, care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu; uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire, și urmați-le credința!” (Evrei 13:7); “Și ce-ai auzit de la mine, în faţa multor martori, încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să învețe și pe alții.” (2 Timotei 2:2)

 

Creștere care duce la rodnicie

“…Credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.” (Efeseni 4:15); “Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; și voi veți fi astfel ucenicii Mei.” (Ioan 15:8)

 

Orientare înspre har

“Așadar, primiți-vă unii pe alții, cum v-a primit și pe voi Hristos, spre slava lui Dumnezeu.” (Romani 15:7)