Domari

domariPoporul domari face parte din grupul de popoare medo-persane şi sunt înrudiţi cu rromii din Europa. Limba domari este de asemenea înrudită cu limba rromani, fiind un dialect care conţine cuvinte arabe. „Rom” este un cuvânt derivat din cuvântul indian Dom, care se referă la un om de castă inferioară care îşi câştigă traiul cântand sau dansând. În ţările arabe domari mai sunt numiţi şi ghorbati, care provine de la un cuvânt arab ce înseamnă străin.
Majoritatea sunt nomazi, se mută dintr-o regiune într-alta în funcţie de cât de folositoare sunt meşteşugurile pe care le practică ei în zona unde trăiesc. Domarii sunt recunoscuţi pentru abilităţile lor de muzicieni, cântăreţi şi dansatori dar au şi alte ocupaţii. Bărbaţii sunt pricepuţi la a face coşuri din nuiele, butoaie, cazane de metal, colivii pentru păsări sau rogojini de stuf. Femeile de obicei vând haine, papuci, ustensile de bucătărie sau produsele făcute de bărbaţi.

Majoritatea covârşitoare a celor care fac parte din acest grup etnic (~99%) urmează practicile si credinţele religiei islamice dar amestecate cu credinţe specifice lor. domari mapDomarii cred că duhurile, şerpii şi şopârlele aduc răul oamenilor, că oamenii au puterea de a se blestema unii pe alţii prin ceea ce ei numesc “ochiul rău” (practica poate fi asemănată cu deochiul pe care îl întâlnim şi la poporul român).

Problemele cele mai mari cu care se confruntă, din punct de vedere social, sunt nutriţia şi locuinţele inadecvate, în condiţii de sărăcie, acces limitat la sistemul de sănătate şi educaţie. Din punct de vedere spiritual, nevoia cea mai mare este de lucrători şi de resurse care să îi conducă spre Isus.

 

Motive de rugăciune:

  • Cereţi-I Domnului să cheme oameni dornici să împărtăşească Evanghelia cu cei din poporul domari.
  • Cereţi-I Duhului Sfânt să înmoaie inimile lor, ca să fie receptivi la mesajul Veştii Bune.
  • Cereţi-I Domnului să ridice biserici locale puternice şi sănătoase între domarii din Egipt.
  • Rugaţi-vă pentru traducerea Bibliei şi a filmului Isus în limba domari.
  • Cereţi-I lui Dumnezeu să întărească, încurajeze şi protejeze puţinii ucenici ai lui Isus dintre domari, ca să fie nişte martori îndrăzneţi în mijlocul poporului lor.