Kimr

Tribul Kimr este unul dintre multele triburi care aparțin familiei de limbi Tama şi grupurilor etnice situate de-a lungul graniței dintre Ciad şi Sudan.

kimr

Toate triburile Tama sunt musulmane. Ele respectă  învățăturile islamice şi practică ceremoniile şi festivalurile tradiționale musulmane. Multe dintre aceste triburi combină animismul şi vrăjitoria cu practicile lor islamice.

Datorită topografiei nisipoase şi deluroase, a lipsei ploii şi apei freatice din Sudan, mijloacele principale de trai cum ar fi agricultura şi creșterea vitelor sunt extrem de dificile.

Școlile moderne nu sunt existente în majoritatea regiunilor Tama şi doar băieţii au acces la educaţie în cadrul școlilor islamice. Unele familii de elită își trimit copii să studieze la şcoli în Franța, Anglia sau alte ţări din vest. Acei Tama care au o educație deosebită tind să ocupe funcții administrative în societate.

 

Motive de rugăciune

  • Rugați-vă Domnului să trimită muncitori în Sudan care să-L vestească pe Hristos.
  • Rugați-vă ca tribul Kimr să fie eliberat de sub autoritatea şi puterile spirituale care îl ţin legat.
  • Rugați-vă ca atât liderii guvernului Sudanez cât şi cei din Kimr, să fie salvați şi să vestească cu îndrăzneală Evanghelia.