Cine suntem

Home  /  Cine suntem

Despre noi // Dragostea pentru musulmani – Vorbește cel mai bine despre noi

Cu dragoste și respect…

Ca și creștini am uitat pentru prea multă vreme chemarea pe care o avem de a întinde mâna, cu prietenie, musulmanilor. Mărturisim că aceasta s-a întâmplat adesea din cauză că am avut perspective greșite, percepții neadevărate și atitudini nepotrivite. Vrem să ne pocăim de apatia și chiar de ostilitatea îndreptată împotriva musulmanilor și să le întindem mâna în dragoste.
Făcând aceasta, urmăm exemplul lui Isus care a venit pe pământ să trăiască în mijlocul nostru (Filipeni 2). Mergem, trăim și lucrăm în comunități musulmane – slujindu-i pe săraci, pe proscriși, pe cei asupriți, pe cei care au nevoie de vindecare și pe cei care caută pacea. Vrem să ne identificăm cu musulmanii – nu să-i convertim la o religie sau cultură străină – ci pur și simplu să-i iubim în același fel în care ne-a iubit Hristos pe noi.

…invităm toate popoarele mususlmane…

Când Dumnezeu va strânge toți oamenii Săi la sfârșitul vremurilor, între ei vor fi reprezentanți din fiecare grup etnic de pe pământ (Apoc 7:9) – nu există clauză de excludere pentru popoarele musulmane! Din moment ce musulmanii rămân printre cei mai puțin atinși de Evanghelie, credem că creștinii sunt responsabili să meargă la ei.

…să-L urmeze pe Isus.

Pentru prea multă vreme bagajul cultural și ideile preconcepute despre “creștinismul occidental” au ridicat bariere care i-au împiedicat pe musulmani să înțeleagă care este esența reală a creștinismului – de prea multe ori ei au respins bagajul, nu persoana lui Isus! Ținta noastră este să înlăturăm toate obstacolele posibile care îi împiedică pe musulmani să-L cunoască pe adevăratul Hristos.

În ciuda unor asemenea bariere, Dumnezeu Se descoperă pe Sine Însuși musulmanilor temători de Dumnezeu întocmai cum S-a descoperit lui Cornelieu, și el om temător de Dumnezeu (Faptele Apd 10:1-8). Musulmanii vorbesc adesea despre modul în care Isus li S-a arătat prin vise și viziuni, precum și despre vindecări făcute de puterea lui Dumnezeu prin Isus. O mulțime tot mai mare de adunări vii de urmași ai lui Isus iau ființă și un număr tot mai mare de musulmani sunt flămânzi să afle mai multe despre acest Isus.