Declarația de credință

Home  /  Cine suntem  /  Declarația de credință

Ce crede Frontiers? Frontiers este o mișcare internațională de aproximativ o mie de lucrători din zeci de țări din America de Nord, Asia, Europa, Africa și America de Sud. Lucrătorii vin dintr-o varietate largă de tradiții de închinare, unii îmbrățișând daruri spirituale carismatice, alții respectând o formă liturgică de închinare, etc. În ciuda acestei varietăți, pentru a lucra cu Frontiers, o persoană trebui să fie de acord cu următoarea declarație de credință:

Credem în inspirația verbală plenară a Scripturilor Vechiului și Noului Testament: ca pline de autoritate, suficiente, infailibile și fără eroare în manuscrisele originale, nu doar ca și conținând, ci ca fiind în ele însele singurul Cuvânt scris al lui Dumnezeu; și nevoia învățării de la Duhul Sfânt pentru o înțelegere reală și spirituală a întregului.

Credem Într-un Dumnezeu, care există veșnic ca trei persoane egale: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.

Credem că ființele umane au fost create după chipul lui Dumnezeu, dar au fost ispitite de Satan și au păcătuit și se află, din această cauză, sub condamnarea lui Dumnezeu. Ca o consecință a căderii lui Adam, natura umană este coruptă în întregime.

Credem în dumnezeirea absolută a Domnului nostru Isus Hristos; în nașterea Sa din fecioară; natura Sa umană reală și perfectă, autoritatea învățăturii Sale și infailibilitatea declarațiilor Sale; lucrarea Sa de ispășire pentru păcatul rasei umane prin suferința și moartea Sa substitutivă; învierea Sa trupească și înălțarea Sa la Ceruri; mijlocirea Sa prezentă de Mare Preot pentru poporul Său și domnia Sa peste Biserica Sa în calitate de Cap suveran al său.

Credem în îndreptățirea păcătosului doar prin credință pe baza meritelor și suferinței, morții substitutive și invierii trupești a Domnului și Mântuitorului Isus Hristos.

Credem în necesitatea lucrării Duhului Sfânt în condamnarea păcatului, restaurare și sfințire, precum și în slujire și închinare.

Credem că Biserica adevărată este alcătuită doar din acele persoane care, prin credința mântuitoare în Isus Hristos, au fost restaurate de Duhul Sfânt și sunt unite împreună în Trupul lui Hristos al cărui Cap este El.

Credem în învierea trupească; judecata lumii de către Domnul nostru Isus Hristos; binecuvântarea eternă a credincioșilor în Hristos și pedeapsa conștientă veșnică a necredincioșilor.

Credem în întoarcerea personală iminentă și vizibilă a Domnului nostru Isus Hristos în slavă.

Credem că Isus a poruncit Bisericii să meargă în toată lumea și să facă ucenici din toate neamurile, botezându-i și învățându-i pe toți cei care cred.