De ce îi iubim pe musulmani?

Home  /  Home Slider  /  Current Page

1. Dumnezeu îi iubește pe musulmani!

Musulmanii sunt iubiți de Dumnezeu în același fel în care El îi iubește pe toți oamenii, musulmanii sunt creați după chipul lui Dumnezeu (Geneza 1:26-27). Ca toți oamenii, musulmanii păcătuiesc și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu (Romani 3:23). Ca pe toți oamenii, Dumnezeu îi iubește așa de mult încât L-a dat pe singurul Său Fiu pentru ca oricine crede în Isus să aibă viața veșnică (Ioan 3:16).

2. Dumnezeu îi cheamă pe musulmani la Sine Însuși!

Dumnezeu ne-a făcut pe noi toți în așa fel încât să-L căutăm pe El. Aceasta îi include și pe musulmani. “El a făcut ca toți oamenii, ieșiți dintr-unul singur, să locuiască pe toată fața pământului…ca ei să caute pe Dumnezeu, și să se silească să-L găsească bâjbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa” (Fapte 17:24-31, în special 26, 30). La fel cum s-a întâmplat cu mine și cu tine, Dumnezeu a pus “în inima lor gândul veșniciei” ( Eclesiastul 3:11).

3. Musulmanii sunt aproapele nostru.

În Europa sau în Orientul Mijlociu, majoritatea covârșitoare a musulmanilor sunt oameni pașnici și ospitalieri.

4. Musulmanii sunt oameni ca noi!

Majoritatea musulmanilor sunt preocupați de aceleași lucruri de care suntem preocupați eu și cu tine. Vor să-și crească bine copiii, sunt preocupați de prevalența infracționalității și a pornografiei și lucrează din răsputeri ca să-și plătească facturile și să supraviețuiască. La fel ca și noi, cei mai mulți musulmani condamnă suferința umană și violența dintre popoare. La fel ca și mulți oameni din lumea noastră, o mare majoritate a musulmanilor tânjesc după pace, libertate, prietenie și o viață fericită.

5. Dumnezeu lucrează în mijlocul musulmanilor!

Mulți musulmani sunt receptivi față de Dumnezeu și de lucrurile spirituale. Din cauză că sunt temători de Dumnezeu și sunt conștienți de realitatea spirituală, musulmanii vorbesc adesea despre modul în care li S-a descoperit Dumnezeu prin vise și vedenii (vezi, de exemplu, Fapte 10:1-8). Sunt nenumărate istorisiri despre vindecări făcute cu puterea lui Dumnezeu prin numele lui Isus. Un număr tot mai mare de musulmani tânjesc să afle mai multe despre lucrarea dramatică a lui Dumnezeu prin Isus.

6. Suntem înrudiți din punct de vedere spiritual

Toți musulmanii privesc la ‘Ibrahim’ (Avraam) ca la “strămoșul nostru” (Romani 4:1). Din moment ce cei care-L urmează pe Isus îl numesc pe Avraam “tatăl tuturor celor care cred” (Romani 4:11), aceasta ne face ‘verișori’! La fel ca și noi, musulmanii cred într-un singur Dumnezeu adevărat, Creatorul tuturor popoarelor.

7. Musulmanii prețuiesc Cartea noastră sfântă și Îl prețuiesc pe Isus.

Coranul recomandă specific adevărul din Torat (cărțile Legii, primele cinci cărți ale Bibliei), Zibur (Psalmii sau literatura sapiențială) și Injil (Evangheliile). Potrivit Coranului, Isus a fost trimis de către Dumnezeu pe pământ, i-a vindecat pe mulți în timpul lucrării Sale și se va întoarce să judece viii și morții.

8. Avem câteva lucruri de învățat de la musulmani.

Musulmanii iau foarte în serios lumea spirituală și, în general, sunt mai deschiși să discute chestiuni spirituale. Au un respect foarte mare pentru Dumnezeu și pentru puterea Sa. Musulmanii pun mare preț pe comunitate și pe loialitate. Ospitalitatea este foarte importantă pentru ei. Acestea sunt calități pe care cei mai mulți oameni din exterior le apreciază la prietenii lor musulmani.

9. Dumnezeu a făcut promisiuni strămoșilor lor.

Mulți musulmani îl privesc pe ‘Ibrahim’ (Avraam) ca strămoșul lor prin întâiul său născut, Ismael. Dumnezeu a făcut această promisiune lui Ibrahim: “Dar și cu privire la Ismael te-am ascultat. Iată, îl voi binecuvânta, îl voi face să crească, și îl voi înmulți nespus de mult; doisprezece voievozi va naște, și voi face din el un neam mare” (Geneza 17:20). Dumnezeu a împlinit această promisiune pentru că sunt 1,6 miliarde de musulmani în lume astăzi!

10. Dumnezeu a promis că musulmanii care Îl urmează pe Isus vor fi parte din marea gloată care este adunată în jurul scaunului de domnie al lui Dumnezeu.

Când Dumnezeu îi va aduna pe toți oamenii Săi la sfârșitul veacurilor, vor fi reprezentanți din fiecare grup etnic de pe cuprinsul pământului, “din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, [stând] în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea Mielului, îmbrăcați în haine albe…[strigând] cu glas tare, și [zicând]: ,,Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de domnie…!” (Apocalipsa 7:9, 10)