Taina Împărăției

Home  /  Circulară  /  Current Page

sea sunrise          Petru spunea mulțimii adunate la sărbătoarea Cincizecimii: “știe bine, dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Isus…” Domn, adică Împărat. El cârmuiește o Împărăție care, după spusele Lui, nu e din lumea aceasta. O Împărăție ciudată, al cărei singur teritoriu este alcătuit din inimile și loialitatea celor răscumpărați. Cine a mai pomenit de un împărat care să moară pentru supușii lui? O Împărăție care nu invadează și nu se impune prin forță. O Împărăție care azi invită și căreia nu ai cum să-i reziști dacă Îl întâlnești pe Împăratul Slavei. Și totuși o Împărăție care la sfârșitul vremurilor va veni cu putere, să înlocuiască orice stat, regat sau imperiu. Și din scaunul de domnie al acestei Împărații va răsuna un glas: „Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, și ei vor fi poporul Lui, și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.”

          Cei 12 apostoli au primit mandatul de a fi martori ai Învierii în toată lumea și trimiși ai acestei noi împărății. Se estimează că la acea vreme populația lumii era de aproximativ 170 milioane de oameni, asta înseamnă un apostol pentru ~14 milioane.

          Astăzi există mii de ucenici ai lui Isus doar în România, dar marginile pământului sunt în continuare lipsite de trimișii Împărăției. Peste 1,4 miliarde de musulmani cred că e nevoie să stingă mânia lui Dumnezeu prin fapte bune. Tați, mame, bunici, copii, frați, surori, unchi și mătuși care n-au aflat că sunt iubiți infinit.

          Frontiers a primit mandatul să ducă acest mesaj la fiii lui Avram, acei din casa lui Ismael.

          Să știe bine, dar, toată casa lui Ismael, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Isus.

          Privim în urmă spre 2014 și suntem nespus de mulțumitori lui Dumnezeu pentru felul în care este credincios planurilor Sale, în ciuda neajunsurilor noastre. Privim cu nădejde spre 2015, și, așa cum spunea William Carey, „ne așteptăm la lucruri mari de la Dumnezeu, și îndrăznim lucruri mari pentru Dumnezeu!”

          Vino să îndrăznim împreună!

C. S.